Kiwanis Klubid

Ajalugu

Kiwanis- mis see on?

Kiwanis on osa 20.sajandi fenomenist. “Teenindus-klubide liikumine”, nagu seda on nimetatud, on üks kõige olulisem panus tänapäeva ühiskonnale. Saanud alguse Ameerikast, levisid heategevuslikud klubid 20. sajandi esimesel poolel üle terve maailma. Just Ameerikas oli vajadus sellise riigist sõltumatu organisatsiooni järele eriti suur, kuna riiklikult olid prioriteedid pandud vabale konkurentsile. Kesk-klassi kasvuga suurenes inimeste arv, kes tundsid muret mitte ainult enda toidulaua ja rahakoti pärast, vaid olid valmis toetama nii andekaid sportlasi kui Alaska hüljeste kaitset. Tihti polnud selleks vaja mitte kopsakat rahakotti vaid pigem tahtmist ning organiseerimisvõimet. Kohalikku klubisse kuulumine tõi kaasa võimaluse saada uusi kontakte ning huvitavat informatsiooni, arendada oma personaalseid juhtimisomadusi ning saada teatavat ühiskondlikku tunnustust. Samas kohustas see aga distsipliinile- klubi liikmeks “kutsuti” ning inimene pidi olema oma heade iseloomuomadustega eeskujuks teistele.

Kiwanise Lugu

Kiwanis asutati Detroitis, Michiganis, 21. jaanuaril 1915 proffessionaalse organisaatori Allen Bowne poolt. Klubi esimene liige oli ärimehest rätsep Joseph Prance. Algne klubi nimi “Heatahtlik Vendade Seisus”, mille eesmärk oli eelistatud kohtlemine proffessionaalsete äritehingute vastastikuseks vahetamiseks, muudeti aasta jooksul “Kiwaniseks”- võetud ameerika indiaanlaste terminist “Nun Keewanis”, mis tähendas umbes “Ennast Väljendama”. Oli ka saanud selgeks, et algsel ideel puudus kandepind paljude liikmete seas. Organisatsiooni eesmärgiks sai “ühiskonna teenimine”, humanitaarne kontseptsioon, millest Kiwanis pole kunagi eemaldunud. Kohe seejärel “ostis Kiwanis ennast oma organiseerijalt Allen Browne’ilt välja” ning hakkas kasvama.

1916 levis Kiwanis Kanadasse (Hamilton, Ontario), muutudes “Internationaliks”. 1962. aastal loodi esimene klubi Mexicos (Tijuana, Baja California), millega muudeti kaua kestnud traditsiooni teenida ainult Ameerika Ühendriike ja Kanadat. 1963. aastal asutati esimene klubi Viinis, Austrias. Hiljem moodustati Kiwanis International European Federation, mis liitis endaga 800 klubi 22,000 liikmega. Samas jätkus laienemine ka teistes maailma piirkondades, enam kui 70 riigis.

Kiwanis International täna

Täna on teenindus-klubide liikumine suurim, paremini aksepteeritud ning rohkem tuntavam kui kunagi varem ajaloos. Kiwanis International on üks maailma suurimatest ning kõige enam respekteeritud teenindusorganisatsioon. Siia kuulub umbes 8,400 klubi rohkem kui 70 riigis 320,000 liikmega. 1987. aasta juulis, Kiwanis Internationali 72. aastakoosolekul Washingtonis kooskõlastati põhikirjaga naiste osavõtt klubi tööst. See muudatus mõjutab jätkuvalt Kiwanis-liikumise dünaamikat. Osalemine klubis garanteerib liikmetele võimaluse töötada koos teistega oma ühiskonna ja tema inimeste heaks.

Kiwanise motoks on “Me Ehitame”. Täiendavalt sellele valitakse aastakoosolekul mingi kindel teema ning määratakse eesmärgid administratiivaasaks. Kiwanis Internationali alussammasteks on aga kuus alalist teesi:

· Eelistada humaanseid ja hingelisi väärtusi materjaalsete ees

· Jälgida igapäevaelus Kuldreeglit kõigis inimsuhetes (käituda teistega nii nagu sa sooviksid, et sinuga käitutaks)

· Püüelda kõrgemate sotsiaalsete, äriliste ning professionaalsete ideaalide (standardite) poole

· Aidata nii reeglite kui eeskuju kaudu kujundada välja inteligentsemat, aktiivsemat ning rohkem teenindusvalmis kodanikku

· Pakkuda läbi Kiwanis klubide praktilisi võimalusi loomaks kestvat sõprust, pakkuda omakasepüüdmatuid teenuseid ning ehitada paremat ühiskonda

· Koopereeruda, et luua ja toetada mõistlikumat avalikku arvamust ning kõrget ideaali, mis teeb võimalikuks suurendada õiglust, ausust, patriotismi ning heatahtlikkust

Eestis asutati esimene klubi 1992. aasta kevadel Keilas. 9 aastat aktiivset tegevust on kujundanud välja Keila Kiwanise klubi omapära ning tõestanud Kiwanise idee elujõulisust Eesti ühiskonnas. Väljapoole suunatud tegevustest on traditsiooniliseks kujunenud Keila Päevade ajal Mihklilaada ja viimasemehe jooksu korraldamine, perega väljasõit rohelusse, iga-sügisene jalgpallimatsh kohaliku Lions klubiga, ühine jõulupidu, lumelinna konkurss, Charter’i tähistamine, hooaja lõpetamine Niitvälja golfiväljakul ja igale poole juurde kuuluv pannkoogi küpsetamine. Lisaks korralistele koosolekutele ja traditsioonilistele üritustele aitame aktiivselt kaasa ka heategevuslikes projektides nagu Rock-Sport (raha SOS Lastekülale), poiste pesapallivõistkonna toetamisel, I klassi lastele helkurite jagamisel jne. jne.

Nüüd Sa tead mis on Kiwanis ja mida see teeb. Ometi ei sisalda see ülevaade kõike- sa võid õppida Kiwanisest palju rohkem lihtsalt küsides. Ava ennast sellele, mida Kiwanis võib sulle pakkuda.

Aita kaasa Kiwanise laienemisele. Otsime aatekaaslasi, kellele pole võõras soov aktiivselt aidata kaasa keskkonna inimväärsemaks muutmisele ning kes oleksid valmis moodustama klubide võrku üle Eestimaa.

Kiwanis