Kiwanise Noorteklubi

Keila Kiwanis Junior Club on 2005ndal aastal loodud Keilas tegutsev aktiivsetest ning teotahtelistest noortest koosnev heategevuslik klubi.  See sai alguse tänu Keilas tegutsevatele Kiwanise meesteklubile ning Kiwanise naisteklubile Kinake, kelle suure abi ja eeskujuga praegugi oma projekte ellu viime. Esialgu kuulusid noorteklubisse vaid meeste- ja naisteklubi liikmete lapsed, kuid alates aastast 2008 oleme oma klubi laiendanud, kutsudes enda hulka liikmeid ka väljastpoolt.

Hetkel kuulub klubisse 33 aktiivset liiget. Liikmed on  15 kuni 24-aastased noored, kes õpivad erinevates Eesti kesk-ja kõrgkoolides.

Noorteklubi  korralised koosolekud toimuvad iga kuu teisel laupäeval Keilas, pubis nimega Alibi. Koosolekutel arutame klubis päevakorral olevaid teemasid ning tulevasi ettevõtmisi ja koostegemisi. Samuti korraldame aeg-ajalt  ühiseid erakorralisi ettevõtmisi.  Näiteks oleme külastanud koos Tallinna loomaaeda, käinud üheskoos bowlingut mängimas ning talviti veedame ühe sportliku nädalavahetuse Otepääl suusatades.

Üheskoos viime läbi mitmeid heategevuslikke projekte. Heategevuse all mõtleme me vabatahtlikke ühistegevusi kodulinna ja lähipiirkonna laste ning noorte heaks, panustades oma aega, hoolivust ja häid ideid. Siinkohal võib näiteks tuua ühised matkamised, pannkoogiküpsetamised ning mitmete tähtpäevade tähistamised  Haiba lastekodu noortega ning üheskoos Kiwanise nukuprojekti raames Dolly nukkude valmistamised Tallinna Lastehaigla lastele.

Klubil on välja kujunenud mitmed traditsioonid, nagu iga-aastasel Keila päeval pannkookide küpsetamine koos meeste-ja naisteklubiga, millest saadud tulu läheb Haiba lastekodu heaks, igasuvine rahvusvaheline noortelaager, mida 2010ndal aastal korraldasime 7ndat korda ning mis siiani on toimunud Soomes, Lätis ning viiel korral Eestis.

Kiwanise noorteklubi noored on aktiivsed ning otsivad uusi võimalusi ja väljundeid oma heategevuslike ideede elluviimiseks ja sellel eesmärgil suhtleme mitme teise Euroopa riigi noorte Kiwanise klubidega.  Tihedamalt oleme suhelnud noortega Lätist, Soomest, Islandilt, Itaaliast ning Saksamaalt. Kahel korral oleme oma noorte-esindusega osalenud üle-Euroopalisel Kiwanise noorteklubide konverentsil, aastal 2007 Itaalias ning aastal 2008 Saksamaal.

Tulevikus loodame oma seniste tegevuste ja projektidega jätkata, kuid samas  soovime laieneda ja   leida ideid uute projektide alustamiseks ja elluviimiseks.